Start Inhoud Zoeken

HTML-uitvoer in web

Cursus PRO-GEN Free soft voor PG Algemene software Dubbels samen HTML-uitvoer in web Kleuren wijzigen PG30 schermvullend CD samenstellen

Omhoog


 

Aanmaken HTML-files

 • Bepaal in het Hoofdmenu, in de Totaallijst Personen en in het menu Instellingen de elementen van uw uitvoer:

Hoofdmenu

Menu Instellingen

Soort uitvoer

Uitvoerdefinitie
Zijn het meest geschikt:

Uitvoer gegevens personen

Tekstuitvoer & diversen

PER

Uitvoer gegevens relaties

 

 

Stamreeks-moederreeks

Tekstuitvoer & diversen

STRKS

Kwartierstaat

Tekstuitvoer & diversen

KWART
KW-HTML

Genealogie

Tekstuitvoer & diversen

PAR

Parenteel

Tekstuitvoer & diversen

PAR

 

Experimenteer ook eens met:

 

Tekstuitvoer & diversen

PGREPERT
FAMILY
REL-BOOM

Na <Invoer akkoord> komt u in het Uitvoermenu terecht.

 • Zet daar <Schijfuitvoer stuurprogramma> op HTML.

 • Vul bij <Instellingen Internet adressen> uw eigen e-mailadres en uw homepageadres (incl. http://) in.

 • Kies vervolgens <Uitvoer naar schijf>. 
  Mogelijk worden u meerdere keuzen aangeboden. 
  Het type <...-uitvoer met terugverwijzingen (t.b.v. HTML)> is voor dit doel natuurlijk de beste keuze.

 • PRO-GEN 3.0 gaat aan het werk en vraagt aan het einde van de uitvoer in welke vorm u de bestanden op uw harde schijf wenst:

als één  bestand van xx Kb

gesplitst per record
gesplitst per echtpaar
gesplitst in bestanden van ...

Na het opgeven van de bestandsnamen in 2 opeenvolgende schermen,
schrijft PRO-GEN alles naar uw harde schijf in de opgegeven locatie.
Bij deze keuze moeten enkele extra vragen beantwoord worden:
- Index ook opsplitsen per letter ...... N / J
- Geef de basisnaam ................ bvb. KW
- Geef de directory ........... bvb. C:\TEMP

Daarna schrijft PRO-GEN alles naar uw harde schijf in de opgegeven locatie.

Bij deze keuze worden de volgende vijf files aangemaakt:

MijnNaam.htm
Frame2.htm
Pgindex.htm
Frame3.htm
Keyindex.htm

Bij deze keuze worden de volgende elementen aangemaakt:

- een map Kw (heet ook zoals de opgegeven basisnaam)

- met daarin de volgende bestanden
Kw_00001.htm
Kw_00002.htm
Kw_00003.htm
Kw_00004.htm
Kw_00005.htm
Kw_00006.htm
Kw_00007.htm
Kw_frm3.htm
Kw_indx.htm
Kw_keys.htm

 • Zodra de uitvoer klaar is, laat uw browser u meteen het resultaat zien. Verlaat de browser en eventueel ook PRO-GEN.

Bewerken HTML-files

 • Zoek de zonet aangemaakte bestanden op uw harde schijf en hernoem ze zodat hun naam nog alleen uit kleine letters bestaat.
  Een DOS-programma zoals PG30 kan geen bestandsnamen aanmaken die uitsluitend uit kleine letters bestaan. Dat ligt aan DOS, niet aan PG30.
  Een paar files hernoemt u snel manueel.
  Veel files tegelijk hernoemt u het gemakkelijkst met een programma zoals CKRename (gratis)
  De bestandsnamen zien er uiteindelijk als volgt uit:
als één  bestand van xx Kbgesplitst per record
gesplitst per echtpaar
gesplitst in bestanden van ...

mijnnaam.htm
frame2.htm
pgindex.htm
frame3.htm
keyindex.htm

kw_00001.htm
kw_00002.htm
kw_00003.htm
kw_00004.htm
kw_00005.htm
kw_00006.htm
kw_00007.htm
kw_frm3.htm
kw_indx.htm
kw_keys.htm
Hernoem ook de map "kw".

Opnemen HTML-files in homepage

 • Kopieer of verplaats de onderdelen naar uw webstructuur.
als één  bestand van xx Kbgesplitst per record
gesplitst per echtpaar
gesplitst in bestanden van ...

- Maak in uw webstructuur eerst een map aan.
- Kopieer of verplaats de 5 files naar die map.

- Kopieer of verplaats de map naar uw webstructuur.

 • Maak op een van uw webpagina's een link die verwijst naar de file frame3.htm of naar kw_frm3.htm.
  Dan komen er later 3 dingen op het scherm:
      1) een klein kopje met ABCDE...
      2) een indexkolom met achternamen en voornamen
      3) het tekstframe.
  Indien u zou kiezen voor frame2.htm, dan worden later alleen de delen 2) en 3) getoond.