Start Inhoud Zoeken

Cursus PRO-GEN

Cursus PRO-GEN Free soft voor PG Algemene software Dubbels samen HTML-uitvoer in web Kleuren wijzigen PG30 schermvullend CD samenstellen

Omhoog


 

Cursus PRO-GEN 3.21 voor beginners

Gedurende vele jaren stond deze cursus hier op het internet. Aangespoord door de vraag  naar “een boekje” heb ik de internetcursus omgevormd tot een boek.

Download hier CursusPRO-GEN-boek-rectoverso (PDF 1,93 MB)

Vindt u het niet in onze cursus voor beginners?

Zoek dan eens in onze Nieuwsbrieven vanaf 2002.


powered by FreeFind

Raadgevingen bij het invullen van PRO-GEN

Op algemeen verzoek publiceren wij hier de besluiten die geformuleerd werden na onze gespreksavond van 27-03-2014 te Genk o.l.v. Bob Joosten.

Samengevat:

DUS voor PERSOONSNAMEN geldt:

 1. Geen streepjes in samengestelde voornamen.
 2. Geen afkortingen.
 3. Varianten in de spelling van achternamen in het Aliasveld.
 4. Alles in kleine letters in de juiste velden.
 5. Spelling zoals die in de (oudste) akte voorkomt
 6. N.N. = standaardafkorting voor niet bekende namen
 7. Een voornaam kan nooit een aliasnaam zijn.

DUS voor PLAATSNAMEN geldt:

 1. Alles kleine letters, geen spellingsvarianten naast elkaar.
 2. Gebruik de spelling van vandaag.
 3. Blijf consequent.
 4. 'Sint' altijd voluit en mét liggend streepje.
 5. Onvolledige plaatsaanduidingen: met s.l. (=sine loco)

DUS voor BEROEPEN geldt:

 1. Geen hoofdletters !
 2. Bij meer dan één beroep: vergeet de komma's niet.
 3. Vermeld ev. het jaartal wanneer het beroep uitgeoefend werd.
 4. "leuke" omschrijvingen van beroepen tussen aanhalingstekens

DUS voor DATUMS geldt:

 1. In datums: altijd liggende streepjes.
 2. Als we de datum niet kennen: niks invullen!
 3. Als een deel van de datum onbekend is : vraagtekens.
 4. Bij berekening : circa (altijd voluit!)
 5. Bij schatting : estim ("estim." zou als afkortingen van "[a]estimatio" (schatting, raming) eigenlijk met een punt moeten maar dat kan niet, de 10 veldtekens zijn bezet bij "estim 1715".
 6. "voor" en "na" steeds voluit met een jaartal
 7. '!' betekent dat iemand inmiddels overleden is. Met bv. een geboortedatum in de 17e eeuw is dit een beetje belachelijk.
 8. Franse kalendergegevens werken (nog) niet in Pro-Gen.

Samengevat - Huwelijksleed

In de relatiebladen vinden we regelmatig

 1. Personen met het verkeerde geslacht, bv. Anna Maria's met de aanduiding M.
 2. Vrouwen met een huwelijksdatum, maar zonder man.
  Ook het omgekeerde komt voor : mannen met een huwelijksdatum, maar zonder vrouw (restanten van een export uit een ander bestand?)
 3. Ongehuwde moeders die toch een huwelijk hebben (in navolging van Gedcom, dat altijd een relatie eist als er een kind is?)
 4. Kinderen met een vader, maar zonder moeder.
 5. Koppels waar geen huwelijk of relatie ingegeven is (wat zou kunnen in uitzonderlijke gevallen bij natuurlijke kinderen).

Hamvraag: Hoe fouten verbeteren?

Procedures met standaardselectieprocedures binnen Pro-Gen

 1. Met een aantal standaardselectieprocedures binnen Pro-Gen kom je zeker heel wat fouten op het spoor, bv. 'Personen met een onvolledige geboorte-/overlijdensdatum', 'Ouders zonder relatie', 'Man of Vrouw niet ingevuld'.

Procedures met hulpprogramma's

 1. Om familienamen om te zetten van HOOFDLETTERS naar gewone letters: CHGNAME
 2. Om namen van personen en plaatsen in uitsluitend hoofdletters om te zetten naar de standaard schrijfwijze : NorN
 3. Ook via ChaF kun je al heel veel verbeteren: bv. aanpassingen van oudere schrijfwijzen van plaatsnamen (Exel, Kermpt,.) naar de moderne schrijfwijze (Eksel, Kermt,.), ca.'s vervangen door de volle vorm 'circa'.

Hoe fouten zoeken?

Download onderstaande LZH's en kopieer die naar de map \SUPP van je PRO-GEN.
Bij de volgende start van PRO-GEN worden deze selecties/markeringen automatisch geïnstalleerd.

Sel-AcNm.lzh(Genk) Meerdere hoofdletters in Anaam (VanDijck, MEEkers, SMETS)
          - VanDijck, met vergeten spatie
          - MEEkers of BrouWERS, gedeeltelijk in hoofdletters
          - SMETS, volledig geschreven in hoofdletters
Sel-CaVN.lzh(Genk) circa, voor, na met hoofdletter, afgekort, wiskundig teken
          - Circa, VOOR, Na, IN, Rond, met één of meerdere hoofdletters
          - circa, voor, na, afgekort of als wiskundig symbool
          - worden ook gevonden:
            * toevallige hoofdletters ciRca, nA, vOOr, iN
            * letter O als nul gebruikt in bvb. 17O1
            * restanten uit GEDCOM zoals ABT, BEF, AFT
            * foute schrijfwijzen van circa indien minstens 'ca' aanwezig is: citca
Sel-Sint.lzh(Genk) Plaatsen met SINT
          - SINT zonder liggend streepje
          - SINT niet voluit geschreven
          Bekijk je best met de schermlijst PLAATSEN
Sel-4Gnk.lzhEnkele eenvoudige selecties:
(Genk) Eén van de naamvelden bevat een HAAKJE
(Genk) Eén van de naamvelden bevat een PUNT (excl. N.N.)
(Genk) Eerste letter beroep is HOOFDLETTER of laatste is PUNT
 • Na install staan de toegevoegde seLecties/mArkeringen steeds als allerlaatste in de betrokken lijsten "Opgeslagen voorwaarde kiezen...."
 • De voornoemde schermlijsten bereik je door in de lijst Personen achtereenvolgens op de 'o' (van Opties) te drukken en daarna het item 'Andere lijstindeling kiezen' te activeren.
 • Via de aangeboden menu's kan je zo ook terug na 'Standaardlijst gebruiken'.