Start Inhoud Zoeken

Extra PG-soft

Bestelling USB Extra PG-soft FAQ

Omhoog


 

1!SplitAfEen pakket op elkaar afgestemde tools om allerhande keurige en volledige afsplitsingen te maken.
24GeneratZoekt in uw bestand naar "4 geslachten" in mannelijke of in vrouwelijke lijn die op hetzelfde ogenblik in leven zijn en maakt er een overzichtelijk lijstje van.
37op1rijZoekt in uw bestand naar minstens 7 opeenvolgende zonen of 7 opeenvolgende dochters. In België neemt de koning of de koningin het peter- of meterschap waar van het 7de kind.
4AdVoRAdvies voor terugzetten back-up (restore).
5Biblio Om een bibliotheek te beheren en de boekenlijst op een website te publiceren. Reservaties kunnen dan rechtstreeks vanaf die website.
6Bidp-LftBerekent en vult het veld Leeftijd in bij de definities BIDPRENT.DEF en BIDPR.DEF.
7Bidp-UitvVoert alle velden van BIDPRENT.DEF en BIDPR.DEF uit aan de hand van een keuzemenu.
8CBGPkSelecteert en print de personen van wie de persoonskaart kan aangevraagd worden bij het Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag, NL.
   
9ChaFHet meest handige programma ooit! Kan elk veld wijzigen.
10ChgNameHerschrijft de inhoud van het veld Achternaam, rekening houdend met hoofdletters en kleine letters. VAN ENTBROUCK wordt Van Entbrouck.
11DateCalcFreeware programma dat oproepbaar is in PG30b en dat het verschil tussen 2 data berekent. Kan ook republikeinse data verwerken.
12ExtAExtraheert aantekeningen uit het kladveld en toont deze compact op het scherm.
13Extra1Een reeks extra lijsten, selecties, sorteringen in verband met verjaardagen, herdenkingen, huwelijken, ...
14GemelliOpsporen van mogelijke twee- of meerlingen. In het kladveld wordt een passende tekst geschreven.
15Genea-1PEen grafisch blok met Naam en Voornaam in dubbele lijn, inclusief index.
16GrafBestandsopmaak en uitvoer voor grafschriften.
   
17HazaNaamOm achteraf in PG30b het probleem te verhelpen dat ontstaat bij de import van een HAZA-GEDCOM. Sommige voornamen komen dan in het het PG-veld Achternaam terecht.
18HistoGOSHistogrammen in verband met Geboorte, Overlijden en Sex. Het resultaat wordt onder andere ook uitgevoerd als een kommagescheiden bestand dat gemakkelijk inlaadbaar is in Excel.
19HuwBld03Uitvoerprogramma HUWBLD is uitgebreid met de mogelijkheid om de volgorde
van de uitvoer van de gegevens van de man, de vrouw en hun relatie in te
stellen. De standaard volgorde is, afgekort, mrv.
20Informatie over dit bestandBeheert snel en gemakkelijk het item "Informatie over dit bestand" vanuit het menu "Dos programma starten".
21KalcalcMet o.a. een republikeinse kalender.
22KalenderEen geboortekalender en drie overlijdenskalenders.
23Kleurinstellingen
 
Twaalf skins voor PG30b. Alle naar keuze te installeren als Eigen kleurinstelling 1, 2 of 3.

Een nieuwe skin werd gemaakt naar aanleiding van Windows 10 en zijn kleuren.

24KraamSelecteert moeders die in het kraambed overleden zijn.
   
25KraambedSpoort moeders op die in of even na het kraambed overleden zijn. In hun Overlijden Info wordt een passende tekst geschreven.
26Kroniek1Specifieke bestandsopmaak en bijhorende uitvoeren voor het opstellen van een geschiedkundige kroniek.
27LeeftijdxOud&Leef. Selecteert personen die op een bepaalde leeftijd overleden zijn of die vandaag die leeftijd bereikt hebben.
28LimbuKwsEen overzichtelijke kwartierstaat in tabelvorm.
29MapLink Maakt map en zet link naar die map in het veld Klad van Persoon/Relatie
30NorNOm namen en plaatsen te uniformeren, rekening houdend met boven- en onderkast.
31PGBreedDrie lijsten met zeer veel informatie op één lijn. 144, 223 of 250 tekens lang.
32PGRepertBronPG Repertorium met bron in kleur
   
33PG-USBVoor PG30 die geïnstalleerd is op een USB-stick
34PostuumSpoort kinderen op die na de dood van hun vader geboren zijn. In het kladveld wordt een passende tekst geschreven.
35SelGenNSelecteert of markeert personen die zeker 1 nakomeling hebben in de nde generatie.
36SelGISSelecteert alle personen die in een tekstuitvoer van een genealogie genoemd worden, inclusief schoonouders.
37Sel-Plts
 
Selecteert of markeert iedereen die in een gegeven plaats geboren, gedoopt, overleden, begraven of gehuwd is. Biedt de mogelijkheid om ook de ouders van die personen te selecteren.
38SelPPSelecteert personen op wie de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Privacy) niet van toepassing is.
39TelATelt de verschillende achternamen in uw bestand en geeft het resultaat weer in een bondige en overzichtelijke tekst.
40TelAR
 

Dit programma toont het aantal actieve records, veelal personen en relaties, van alle PRO-GENbestanden in de map waarin ook het huidige PRO-GEN bestand staat.

   
41TooMToont de inhoud van de keyboard macro's die onder PG30b werden aangemaakt.
42TweelingSelecteert en markeert tweelingen. Heeft een keuzemenu in verband met veldvervanging en incomplete datums.
43UGPCProgramma UGPC bepaald voor personen in een PRO-GEN bestand een "unieke genealogische persoon code", kortweg UGPC.
44Uitgebreid relatieschemaEen relatieschema dat moet gebruikt worden in de schermmodus 50 lijnen. Met zeer veel extra informatie. Het kijkt onder andere 2 generaties extra vooruit en bevat een reeks interessante berekeningen. Door het grote aantal gegevens hebt u een beter overzicht.
45VerwantToont op een grafische manier hoe 2 personen afstammen van dezelfde voorouder.
46VerwantschapHoesamen. Zoekt de meest nabijzijnde gemeenschappelijke voorouder van 2 personen en toont vervolgens hun stamreeksen of kwartierstaten naast elkaar.
47Windows Auto Start USBAPO USB autorun is een klein hulpmiddel dat de verbinding van USB-drives detecteert.
Het zoekt naar autorun.inf bestand en voert het uit als het wordt gevonden.
Direct browsen is beschikbaar voor elk station dat is aangesloten op de USB-poort.
   
48Limburgse GeslachtenOnze standaard nodig voor het inzamelen van teksten in verband met ons project "Limburge Geslachten"
49Limburgse KwartierstatenOnze standaard nodig voor het inzamelen van grafische tabellen in verband met ons project "Limburge Kwartierstaten"