[Oude werkwijze - Is voorbijgestreefd]

(ig) Onderstaande tekst werd opgesteld in 2002 en werd herschreven op 03-07-2007

Een verzamelmap maken

Maak, speciaal voor dit werk, een map op de harde schijf.
Wij heten die map C:\ALLES4CD. 
In deze map gaan wij alle files stoppen die later op de cd moeten komen.

De PRO-GENuitvoeren

Wij sturen alle PRO-GENuitvoeren naar die werkmap C:\ALLES4CD. 
Bij wijze van demonstratie gaan we van alle soorten er eentje maken.

Stamreeks

 • Wij kiezen de vorm
  Soort uitvoer ... Tekstuitvoer & diversen
  Uitvoerdefinitie ... PGREPERT - Uitvoer van compact gezinsrepertorium.
 • Als schijfuitvoerstuurprogramma kiezen wij ANSI omdat dat het best aansluit bij Windows.
 • Wij sturen de uitvoer naar schijf ... Onbeperkte bladmaten (alleen naar schijf)
 • Als bestandsnaam typen we C:\ALLES4CD\STAMREEKS.TXT.
 • Later kiezen we voor "Repertorium in huidige sorteervolgorde".

Kwartierstaat(1)

 • Wij kiezen voor de vorm
  Soort uitvoer ... Tekstuitvoer & diversen
  Uitvoerdefinitie ... KW-HTML - Kwartierbladen voor HTML.
 • Als schijfuitvoerstuurprogramma moeten wij nu HTML of CSS instellen.
 • Tik in "Instellingen internet adressen" uw e-mailadres.
 • Kies weer voor een Uitvoer naar schijf.
 • Kies een van de items uit het menu, bvb. 3 frames - ABC & Index links, Inhoud rechts ... met bvb. Gele achtergrond
 • Laat alles wegschrijven "als één bestand van ..."  met "een index die niet opgesplitst is per letter" ... naar de map KWARTIERSTAAT(1) in C:\ALLES4CD\

Kwartierstaat(2)

 • Wij gaan nog een tweede soort kwartierstaat uitvoeren, nl.
  Soort uitvoer ...  PDF cirkeldiagram
  Soort cirkeldiagram... Gegevens in kaders.
 • Ook dit resultaat sturen wij naar schijf.
 • Wij kiezen bvb. voor A4 ... 5 generaties op 1 blad ... en zetten alle opties op JA. 
 • We geven die uitvoer de bestandsnaam C:\ALLES4CD\KWARTIERSTAAT(2).PDF.

Genealogie

 • Wij kiezen voor de vorm
  Soort uitvoer ... Tekstuitvoer & diversen
  Uitvoerdefinitie ... PAR Standaard parenteel/genealogie uitvoer
  Uitvoervolgorde ... Per generatie.
 • Als 'schijfuitvoer stuurprogramma' kiezen wij deze keer RTF.
 • Het bestand laten wij naar de harde schijf schrijven als C:\ALLES4CD\GENEALOGIE.RTF in de vorm 'Standaard parenteel/genealogie-uitvoer'.
 • Wanneer PRO-GEN de file heeft geschreven en Word ze op uw scherm opent, voegen wij nog 2 kleine Word-dingen aan de tekst toe:
  • Invoegen ... Paginanummers ... OK
  • Vervolgens drukken we <Control+A> om de hele tekst te selecteren (wordt zwart) en drukken wij op F9 om alle velden bij te werken.
   Op deze manier wordt o.a. de index beneden aan het document geschreven.
  • We slaan de wijzigingen op en verlaten Word.

Parenteel

 • Wij kiezen de uitvoer
  Soort uitvoer ... Tekstuitvoer & diversen
  Uitvoerdefinitie ... PAR - Standaard parenteel / genealogie uitvoer
  Uitvoervolgorde ... per generatie.
 • Als schrijfuitvoerstuurprogramma gebruiken wij de HTML-driver.
 • Controleer de 'Instellingen internet adressen' want die worden ook in deze uitvoer gebruikt.
 • Doe een 'Uitvoer naar schijf'.
 • Als model kiezen wij '3 frames - ABC, Index en Inhoud'.
 • En als submodel 'Parenteel met terugverwijzingen t.b.v. HTML'.
 • Vervolgens kiezen wij bvb. 'gesplitst in bestanden van ca. 25 Kb' en 'opgesplitste index per letter NEE'.
 • We laten alles wegschrijven naar de map PARENTEEL in C:\ALLES4CD\

Een fotoalbum

Wij veronderstellen dat alle foto's die u op de cd wil gebruiken, opgeslagen zitten in de map C:\ ALLES4CD\FOTOS\.

In deze demo werken wij met het freeware programma Web Album Generator
http://www.ornj.net/software/web-album-generator

Dit programma laat u toe om titels, omschrijvingen, uitleg en zelfs een kort verhaaltje aan elke foto toe te voegen.

 • Het eerste werk bestaat uit het maken van een nieuw album.
  • File ... New Album ...  Add photographs to this album ... 
  • Ga naar de map aan waar de foto's staan: C:\ALLES4CD\FOTOS\ 
  • Klik 1 foto aan en druk vervolgens op <Control+A> om alle foto's te selecteren .... Openen ... 
  • Geef eventueel aan elke foto een titel en eventueel een omschrijving/verhaaltje ... File ... Save Album Data.
 • Het tweede werk is het genereren van het fotoalbum in HTML-formaat.
  • File ... Generate Web Album ... 
  • Geef het album een titel: bvb. "Uit een oude doos" en een omschrijving ... klik 'Next'.
  • Kies in de volgende menu een "Coulour Scheme" als u wat anders wil dan het witte 'default' ... Next
  • Klik nog enkele keren Next.
  • In principe moet u steeds maar Next drukken. Toch is het interessant om enkele dingen aan te passen. Om te zorgen dat later alles volledig binnen de schermmaten valt , vink dan bvb. Display Thumbnail Navigation Bar uit en/of zet Photo Size op 320x240. 
  • Wijs de map aan waar het gegenereerde album moet weggeschreven worden. Dat is natuurlijk onze C:\ALLES4CD
  • Als Output folder verschijnt er C:\ALLES4CD\Uiteenoudedoos ... klik Finish.

PG30b zelf

Wij zetten het ook het programma PG30b en het gebruikte bestand op onze cd. Zo kan iedereen door ons bestand "surfen" en kennismaken met PRO-GEN.

 • Indien u het integrale bestand wenst te publiceren, ga dan meteen naar punt 2.
  Wilt u het integrale bestand niet op cd zetten, selecteer dan eerst de personen die u wenst en maak van die selectie een PRO-GENexport.
  Tijdens die export kunt u ook nog kiezen welke velden u wel en welke velden u niet wenst. U bekomt dan een nieuw bestand.
 • Maak een back-up van het bestand op drive A: of op een stick of een harde schijf.
 • Daarna gaan we de demoversie van PG30b installeren in een speciale map.
  Start het setupprogramma van PG30b en wijzig de standaard PG-directory C:\PG30 in C:\PG30DEMO.
  Installeer steeds de laatste versie van PG30b. Die kunt u downloaden op http://www.pro-gen.nl/nlfiles.htm. De versie van 2.7 MB volstaat.
 • Voer uw licentienummer niet (!) in. De demoversie van PG30b kan een bestand van 250.000 personen lezen en dat is voldoende. Ander werk moet PG30b op onze cd niet kunnen.
 • Restore de back-up die u net gemaakt hebt in PG30DEMO.
 • Verwijder alle overbodige bestanden zoals 'VOORBLD Voorbeeldbestand Oranje-Nassau'  via Hoofdmenu ... Instellingen wijzigen ... PRO-GEN bestand wissen. Alleen uw bestand blijft over.
 • Zet de gewenste instellingen via Hoofdmenu ... Instellingen wijzigen ... Algemene opties ... met betrekking tot
  -Voorvoegsel herkennen Ja/Nee (voor België : Nee, voor Nederland: Ja).
  -Hoge resolutie EGA/VGA gebruiken in lijst JA
  -Hoge resolutie EGA/VGA gebruiken in invoerscherm JA
 • Doe voor alle zekerheid in de totaallijst personen <Control+Insert> en sorteer het bestand opnieuw.
 • Zet in de persoonslijst de cursor op uw favoriete "startpersoon".
 • Compileer alle uitvoerdefinities in het Nederlands: PRO-GEN hulpprogramma's ... Overige ... Compileer alle VTX ... Nederlands
 • Na afloop: Einde programma.
  NB. de instellingen voor PG30DEMO die u nu hanteert worden opgeslagen in het bestandje PRO-GEN.CFG en zij zullen later de onveranderlijke standaardinstellingen worden voor uw PG op cd/dvd.
 • Start Notepad / Kladblok in Windows Start .. Programma's ... Bureau-accessoires.
 • Wij gaan nu alle volledige padaanduidingen wijzigen in relatieve padaanduidingen. In bepaalde regels gaan wij het gedeelte "C:\PG30DEMO\" of "C:\PG30DEMO\NL\" weghalen (let op: inclusief de laatste backslash) of een volledig nieuw pad intikken.
   
  • Kladblok ...Bestand ... Openen ... C:\PG30DEMO\NL\PRO-GEN.CFG. 
   Ga naar de regels 06, 12, 60 en 154.
   Na wijziging moeten de regels er als volgt uitzien:
    
   06 : C:\WINDOWS\TEMP\UITVOER.TXT
   12 : PG-EGA.COL
   60 : 001|PRO-GEN.CAT|
   154 : C:\WINDOWS\TEMP\OUTPUT.GED

   Sla de verbeterde PRO-GEN.CFG op.
    
  • Open nu met Kladblok de file C:\Pg30DEMO\NL\PRO-GEN.CAT.
   Verbeter de laatste regel. Neem uit die regel 'C:\PG30DEMO\NL\' weg zodat er nog overblijft:

   DATA\NaamBestand,Omschrijving van het bestand...

   Sla de verbeterde PRO-GEN.CAT op.
    
  • Open ook met Kladblok het bestand C:\PG30DEMO\NL\DATA\Naambestand.DEF.
   Verwijder in de regel 'C:\PG30DEMO\NL\' zodat er nog overblijft:

   PG30-1.DEF

   Sla de verbeterde NAAMBESTAND.DEF op
    
  • Maak tot slot met Notepad / Kladblok nog een bat-file.
   Kladblok ... Bestand ... Nieuw ... en tik de volgende 3 lijntjes onder elkaar:

   @ECHO OFF
   CD \PG30DEMO
   PRO-GEN /50

   De startoptie ' /50' zorgt er in de praktijk voor dat PRO-GEN steeds in een vast kader verschijnt op het scherm en nooit 'verspringt'. 
   Sla dit bestandje op als C:\PG30DEMO\PG-GO-50.BAT.
   NB. Kies nooit als naam 'pg-start.bat' want dat bestaat al en is voorbehouden voor PG30b zelf.
    
 • Sleep tot slot nu de hele map C:\PG30DEMO naar onze centrale map C:\ALLES4CD.
  NB. Start PRO-GEN in deze toestand niet ! De relatieve padaanduidingen die u net hebt aangebracht, gaan dan verloren! Meestal betreft het minstens regel 60 van C:\PG30DEMO\NL\PRO-GEN.CFG die gewijzigd wordt en u zal gedeeltelijk opnieuw moeten beginnen L.

Afwerken met een cd-menu

Op dit ogenblik hebben wij in onze verzamelmap alle bestanden staan die wij graag zouden willen tonen aan ons publiek.
Al die bestanden moeten nu nog gepresenteerd worden in een gebruiksvriendelijk cd-menu zodat de gebruiker maar moet klikken om het gewenste onderwerp te laten schijnen op het scherm.

CD/DVD-menu-makers worden er genoeg op het internet aangeboden, maar ze zijn dikwijls (zeer) duur en moeilijk in gebruik.

Freeware cd-menuprogramma's zijn moeilijker te vinden op internet. Ooit vond ik:

 • CDSTARTER
  Zie ook http://www.wentnet.com/projects/cdstarter/
   
 • AMENU
  Zie ook http://www.net-burner.com/Products/AutoMenu.cfm
   
 • AutoRunner 3.1 van Bitworx
  Zie ook
  http://www.soft-ware.net/system/hardware/cdrom/index07.asp
  http://pliki.republika.pl/tool/autorun.zip

  AutoRunner 3.1 is een goed en eenvoudig freeware cd-menuprogrammaatje, mijn favoriet.

  • Installeer Autorunner 3.
  • Start IniMaker.
  • Create an empty project, klik op het <witte blaadje> en ... wijs via Select Folder, het <mapje>, onze centrale map C:\ALLES4CD aan ... OK ... OK
   In C:\ALLES4CD zet Autorunner 3 nu één extra map (\Autorun) en twee files (Autorun.inf en Start.bat).
  • Tabblad Items.
   Als eerste werk gaan wij alle items aan het menu toevoegen.
   Klik op het <blaadje met +> ... Yes ... wijs de file STAMREEKS.TXT aan ... Openen ... Enter a name (dat zijn de woorden die onder elk icoontje gaan geschreven worden): overschrijf het voorstel met bvb. 'Stamreeks in txt' ... Enter a description: overschrijf het voorstel met bvb. 'Stamreeks Gilisen van Paulus (1630) tot Ivo (2002)' ... OK ... Kies eventueel een ander icoon ... OK.
   • Breng alle items, die later op onze cd klikbaar moeten zijn, op deze wijze op het tabblad Items.
    Dat zijn in ons geval:
    -GENEALOGIE.RTF
    -KWARTIERSTAAT(2).PDF
    -PG-GO-50.BAT in de map \PG30DEMO
    -INDEX.HTML in de map \UITEENSCHOENDOOS
    -KWARTIERSTAAT(1)-FRM3.HTM in de map \KWARTIERSTAAT(1).HTM
    -PARENTEEL-FRM3.HTM in de map \PARENTEEL
   • Iets meer over de ico's. De ico's die gebruikt worden, zitten in de map C:\ALLES4CD\AUTORUN\ICONS. Die map kunt u aanvullen met andere/eigen ico's, maar alleen de ico's die een nummer dragen van 0.ICO tot en met 19.ICO zijn bruikbaar in de opbouw van het menu. Dat betekent dat u de verzameling moet hernummeren om de ico's van uw keuze bruikbaar te maken.
   • Als alle items er staan, gaan wij de andere tabbladen behandelen.
  • Tabblad Media
   -About Logo: zet hier uw persoonlijk logo. Moet een *.BMP zijn.
   -Background: kies liefst een achtergrond met veel wit. Moet een *.BMP zijn.
   -Splash Screen: een foto in *.BMP
   -Sound Loop: moet een *.WAV zijn.
   -(Eenmalige) Sound: moet een *.WAV zijn. Het is of "loop" of eenmalige "sound", de twee samen werkt niet.
  • Tabblad Text
   -Text Scroll: een "lopende" tekst die later boven het menu verschijnt. U krijgt in deze ontwerpfase meteen een preview te zien aan de onderzijde (!) van het tabblad. Bedenk dat zo'n lopende tekstbalk al snel gaat vervelen en irriteren.
   -Popup Massage: Een bericht dat verschijnt voor het eigenlijke menu.
   -About text: schrijf hier iets in de zin van 'Samensteller: Ivo Gilisen - ivo.gilisen@telenet.be'
  • Tabblad Window
   -Caption: is de tekst die in de bovenste blauwe zone van elk venster zal verschijnen. Typ hier iets in de zin van 'Genealogie Gilisen - Versie 2007'.
   -Met Width, Height, Same size as this window en Show maximized kunt u de grootte van het menuvenster bepalen.
  • Tabblad Translation.
   -Alle woordjes kunt u eventueel in het Nederlands vertalen.
  • Zijn alle menu-instellingen klaar ... Save, klik op de <diskette>. De opmaak wordt door Autorunner 3 in de vorm 'autorun.ini' bewaard in de map C:\ALLES4CD\AUTORUN.
  • Test uw creatie door op C:\ALLES4CD\START.BAT of op C:\ALLES4CD\AUTORUN\AUTORUN.EXE te klikken.
   NB. Nogmaals: het starten van PG30b kunt u in deze virtuele situatie niet testen.

De cd branden

Eindelijk kunnen wij onze cd gaan branden.

 • Start de brandsoftware
 • Voeg de hele inhoud van de map C:\ALLES4CD toe aan de cd-root; de map C:\ALLES4CD zelf echter niet.
 • En branden maar ... Succes!

Het systeem met Autorunner 3 werkt zeker tot en met Windows XP, op Windows VISTA heb ik het nooit getest.